Ekzistas plaĝo kie multaj belaj paguroj loĝas. Ĉiu paguro portas ŝelon, kiu venas de mortinta ŝelbesto. Kelkaj ŝeloj estas nur blankaj, kelkaj ŝeloj estas multkoloraj. Unu paguro havas okran ŝelon. Pro tio, la paguro nomiĝas Okrulo. La ŝelo ne estas tre speciala, sed Okrulo tre ŝatas ĝin.

Hay sahel denloka hu multi meli solokrabe ogar. Moy solokrabe lebas hole hu da ofata mor holeli hewan. Bannumer hole is sol sefide, bannumer hole is kolorpul. Un solokrabe hare okrelor hole. Kos to, te name Okreyen. Hin hole no is daymo espesyal, mas Okreyen multi suki to.


Ĉiujare okazas granda ceremonio. Preskaŭ ĉiuj paguroj iri al ĝi. Ĝi estas la ceremonio de ŝela interŝanĝo. Laŭ tradicio, ĉiu paguro donu sian ŝelon al paguro, kiu havas unu jaron malpli. Tiel, la komunumo reuzas bonajn ŝelojn. Paguroj ankaŭ ŝatas provi novajn domojn.

Fe moy nyan hay dayo merasem. Kriban moy solokrabe idi cel to. To is merasem fe holeli porgi. Fol cwenton, moy solokrabe am gibe sesu hole tas solokrabe hu da is lawo minus un nyan. Denmaner, komuntim riyongo bono hole. Solokrabe pia suki na jaribi newe baytu.


Sed Okrulo, ri ne ŝatas. Okrulo ne partoprenis la ceremonion dum tri jaroj. Ri pensas: "Mia ŝelo estas perfekta. Ĝi estas parto de mi. Ĝi estas la mia."

Mas Okreyen, te no suki. Okreyen le no rol in merasem dur tiga nyan. Te fikir, "Misu hole is perfeto. To is bage of mi. To is misu to."


Post kelkaj monatoj, Okrulo esploras submaran monton. Subite, Okrulo trovas malvivan ŝarkon. Ĝi ŝajnas bongusta. Neniu viandomanĝa besto troviĝas apude por konkuri. Tia ŝanco okazas nur unufoje en pagura vivo. Okrulo diras: "Abunda manĝaĵo! Mi manĝos ĉion!"

Xafe bannumer mesi, Okreyen kentan baxbaharili jabal. Abruto, Okreyen ewreka mor xarke. To is kwasimo bonyampul. Nil masomo yamne hewan nere loka cel na konkure. Denpul kihoy okur sol fe un mara in jiwa fe solokrabe. Okreyen loga, "Daykwantipul yamxey! Mi xa yam moyto!"


Okrulo komencas manĝi. Ri manĝadas. Ri sentas, ke ri povas pli kaj pli malfacile moviĝi. Sed ri daŭre manĝas.

Okreyen xoru na yam. Te yam ji yam. Te hisi ki te maxmo ji maxmo katina abil na harkacu. Mas te duregi na yam.


Subite, la okra ŝelo de Okrulo rompiĝas. Ri vidas sian domon forfali je multaj pecoj. Ĝi estis tro eta. "Ne! Mia ŝelo! Mia domo!"

Abruto, okrelor hole de Okreyen gujecu. Te oko ki tesu baytu awsokutu fe multi bage. Te le is gomo lile. "No! Misu hole! Misu baytu!"


La senŝela paguro panikas. Paguro bezonas fortikan ŝildon por protekti sian malfortikan kaj bongustan abdomenon. Kaj viandomanĝaj bestoj venas. Tuja solvo estas bezonata por ne morti.

Holekal solokrabe paniko. Solokrabe haja bala dalutul cel na garde sesu daif ji bonyampul fubu. Ji plu masomo yamne hewan ata. Fori hala behaja cel na no morcu.


"Ŝajne mi ne plu havas alian eblon." Kaj la senŝela paguro eniras apudan plastan botelon. La botelo ne estas komforta. La botelo estas ankaŭ tre rimarkebla.

"Kwasi, mi no haji hare alo opsyon." Ji holekal solokrabe inidi jali plastikoli botela. Botela no is konfortane. Botela pia is daymo xorjuible.


"Eble se mi kaŝas min inter la rubaĵoj, oni ne rimarkos min."

"Bilpul eger mi sangocu intre awjetixey, ren xa no xorjui mi."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.