Globasa Wiki
Advertisement

Oazo la ekstempulo

Leli watuyen Wazo


Oazo estas la nomo de maljuna birdo. Oazo pensas, ke kiam ri estis juna, ĉio estis perfekta. "Bestoj estis pli respektemaj." "Bestoj entute havis pli bonajn gustojn." Laŭ ri, la mondo estis bona, sed nun, la mondo estas aĉa. Fakte, Oazo ne estas tre maljuna, sed riaj opinioj certe estas.

Wazo is name de lawo piu. Wazo fikir ki denwatu hu te le is juni, moyto is perfeto. Moy hewan le is maxmo ehtirammey. Moy hewan le hare maxmo bono suki. Fol te, globa le is bono, mas fe nunya, globa is buru. Fe fato, Wazo no is daymo lawo, mas tesu ijen yakinmo denpul is.


Oazo havas du infanojn. Ili estas normalaj birdaj infanoj kun normalaj infanaj gustoj. Iutage, ili petas al sia parento permeson por iri al koncerto.

Wazo hare dua bete. Ete is normapul junpiu hu da hare normapul ninili suki. Fe ban dina, ete peti tas atre izin na idi cel musikali xow.


Infanoj: "Ĉu ni rajtas iri al la koncerto de Ĝonimo?"

Bete: "Kam imi harizin na idi cel musikali xow de Jonimo?"


Oazo: "Kiu estas tiu ĝoĝo?"

Wazo: "Den Jojo is kete?"


Infanoj: "Estas fama repisto!"

Bete: "Te is xohrapul rapuyen!"


Oazo: "Vi ne rajtas."

Wazo: "Uyu no harizin"


Infanoj: "Kial???"

Bete: "Keseba???"


Oazo estas tre ĝenita de tiu nenecesa demando. Laŭ ri, la respondo estas klare evidenta! Repistoj reprezentas la malbonan vivmanieron. Ili popularigas fumadon, alkoholon kaj aliajn drogojn. Ili eĉ parolas pri malsanktaĵoj!

Wazo daymo belawfen den nenhajado swal. Fol te, jawabu is mingomo mimbay. Rapuyen wakil buru jiwali maner. Ete populergi dududan, alkohol ji alo burdava. Ete hata loga tem possantoxey!


Sed la plej neakceptebla afero estas ke ili faras kontraŭfundamentan muzikon. Estas hatinde kaj malbonlingve, ke ili prezentas vortvomadon kiel arton. La muzika akademio neniam aprobis tion. Infanoj devas resti for de ili. Se ne, ili havos malbonajn gustojn. Kulturo estos perdita, kaj la socio disfalos.

Mas maxim nenswikarable masele is ki ete fale antinormamenli musika. Neframus ji burbasapul ki ete presenta lexili dukaku denpul kom arte. Musikali normatim le nilwatu aproba to. Bete musi na restacu teli fe ete. Eger no, ete xa hare buru suki. Kultura xa is sonxido, ji sosyaltim xa dissokutu.


Oazo: "Ĉu vi ne povus aŭskulti klasikan muzikon kiel normalaj infanoj faras?"

Wazo: "Kam uyu no abil na ore klasiko musika denmaner hu normapul bete fale?"


Infanoj: "Fek!"

Bete: "Feka!"


Oazo: "Ne diru "Fek!". Diru "Diable!""

Wazo: "Am no loga "Feka!". Am loga "Dyabol!""


Infanoj: "Diable!"

Bete: "Dyabol!"


Oazo: "Ne diru "Diable!", tio estas peka!"

Wazo: "Am no loga "Dyabol!", dento is dambipul!"


Kaj la infanoj ekploras. Post iom da tempo Oazo komprenas ke ri estis tro severa. Por peti pardonon, ri proponas al siaj infanoj iri kune al bestoĝardeno.

Denwatu, bete xoru na wawa. Xafe watumon, Wazo aham ki te le is gomo xucyomey. Cel na peti mafu, te jeni tas sesu bete na tongo idi cel hewandom.


Multaj diversaj bestoj troviĝas en la bestoĝardeno. Oazo vere ne ŝatas tiun multkoloran etoson, kiun ri trovas agresa por siaj gustoj. Tamen riaj infanoj ŝajnas tre feliĉaj, kaj ili miras pri ĉiuj bestoj.

Multi doyan hewan loka in hewandom. Wazo realmo no suki den kolorpul hwanjin hu te ijen da cufampul tas sesu suki. Mas tesu bete kwasiya daymo kox, ji ete bewaw moy hewan.


La familio rigardas strutojn:

Famil bonoko taco:


Oazo: "Hej infanoj, rigardu kiom patetikaj estas tiuj birdoj. Ili ne povas flugi."

Wazo: "Hey, bete, am oko ki den piu is daydenmo simpatilay. Ete no abil na fley."


Infanoj: "Sed ili kuras tre rapide!"

Bete: "Mas ete pawbu daymo velosi!"


La familio rigardas vespertojn:

Famil bonoko hufax:


Oazo: "Hej vi! Kial vi flugas? Vi estas mamuloj! Mamuloj ne flugas!"

Wazo: "Hey, yu! Yu fley keseba? Yu is mamariyen! Mamariyen no fley!"


Vespertoj: "Lasu nin trankvilaj, bumero!"

Hufax: "Am resta imi na trankwilo, lawoyen!"


La infanoj estas ĝenataj de la plendemo de sia parento. Oazo ne ĉesas. Ri plendas. Ri korektas. Ri kritikas. Ri malagrablas.

Bete belawfen xekayemeyya de sesu atre. Wazo no esto. Te xekaye. Te sahigi. Te poscosan. Te is posyukway.


Ju pli tempo pasas, des pli la plendemo de Oazo altiras la atenton de ĉirkaŭuloj. Eta grupo de bestoj formiĝis apud Oazo:

Fol max ki watu pasa, max ki xekayemeyya de Wazo magneto jui de nereyen. Lile grupo fe hewan le figuracu nere fe Wazo:


Bestogrupo: "Ho rigardu! Mi ne sciis ke la bestoĝardeno ankaŭ havas fosilion!"

Hewanli grupo: "O, am oko! Mi le no jixi ki hewandom hare pia fosil!"


Oazo: "Fekdiable!"

Wazo: "Fekali dyabol!"

Advertisement