Globasa Wiki
Advertisement

La artisto

Arteyen


Estas simio kiu tre ŝatas desegni. Ĉiutage, ri desegnas novajn aferojn. Ri ŝatas desegni ĉielon, naturon, bestojn. Ri ŝatas desegni ĉion, kaj ri ŝatas desegni ĉiam.

Hay maymun hu da multi suki na rasama. Fe moy dina, te rasama plu newe xeyu. Te suki na rasama asman, natura, hewan. Te suki na rasama moyto, ji te suki na rasama moywatu.


"Kiam mi estos granda, mi estos artisto. Tio estas mia revo."

"Denwatu hu mi is dayo, mi xa is arteyen. To is misu roya."


La parentoj de la simio kolektas monon por sia infano. Per la mono, la simio povas studi en fama arta lernejo. En la lernejo, la simio studas multe. Ri volas atingi sian revon, sed ri ankaŭ ne volas malŝpari la monon de siaj parentoj.

Atre de maymun hifazi pesa tas sesu bete. Har pesa, maymun abil na estudi in xohrapul arteli eskol. In eskol, maymun multi estudi. Te wole na dadal sesu roya, mas te pia no wole poshifazi pesa de sesu atre.


La simio ofte devas montri siajn desegnaĵojn al instruistoj. La instruistoj donas multajn komentojn: "Via desegnaĵo estas bona, sed ĉu vi povus ŝanĝi tiun parton?" Foje, ili diras ke la desegnaĵo bezonas detalojn. Foje, ili diras ke estas tro da detaloj. Foje, ili diras ke estas nesufiĉe da koloroj. Foje, ili diras ke estas tro da koloroj. Ĉiam, ili ne estas sufiĉe kontentaj.

Maymun pinpan musi na onexa sesu rasama tas alimyen. Alimyen multi komenta: "Yusu rasama is bono, mas kam yu abil na alogi den bage?" Dumara, ete loga ki rasama haja detale. Dumara, ete loga ki hay godo detale. Dumara, ete loga ki no hay kufi kolor. Dumara, ete loga ki hay godo kolor. Moywatu, ete no is kufimo truti.


La simio sukcesis je la finaj ekzamenoj, kaj ricevis diplomon. Ri estas feliĉa, ĉar nun li estas libera. "Nun mi povas desegni kion mi volas, kiel mi volas!".

Maymun suces fe finili eksam, ji taslum eskolmen. Te is kox, koski te nun is huru. "Mi nun abil na rasama dento hu mi wole da, denmaner hu mi wole!".


Sed la simio bezonas gajni monon. Ri do serĉas personojn, kiu volas aĉeti desegnaĵojn. Bonŝance, la simio trovas klienton.

Mas maymun haja na cudu pesa. Fe folo, te xerca person hu da wole na kari rasama. Fe bonxanse, maymun ewreka kliente.


La simio volas fari tre bonan laboron por sia unua kliento. Se klientoj estas kontentaj, ri iĝos pli fama kaj havos pli da klientoj. Post multe da laboro, ri fiere prezentas sian desegnaĵon al la kliento. La kliento respondas: "Via desegnaĵo estas bona, sed ĉu vi povus ŝanĝi tiun parton?". La simio decidas refari la tutan desegnaĵon.

Maymun wole na fale daymo bono ergo tas sesu unyum kliente. Eger klientelar is truti, te xa hare max xohra ji te xa hare max kliente. Xafe multi ergo, te fahur onexa sesu rasama tas kliente. Kliente jawabu: "Yusu rasama is bono, mas kam yu abil na alogi den bage?". Maymun karar na rifale total rasama.


Kvankam la simio estas tre talenta, ri bezonas regulajn klientojn por ricevi sufiĉe da mono. Ri ĉiam pensas "Se la kliento ne kontentas, ri ne revenos". Ofte, ri devas desegni la samajn aferojn dum la tuta tago. Ri ofte ne plu havas energion dum la vespero. Tiel la simio vivas dum pluraj jaroj.

Fe hataya ki maymun is daymo talentopul, te haja xugwanpul kliente cel na taslum kufi pesa. Te moyte fikir "Eger kliente no is truti, te xa no ruata". Pinpan, te musi na rasama he sama xeyu dur total dina. Te pinpan no haji hare energi dur axam. Denmaner maymun jiwa dur plu nyan.


Sed unutage, ri decidis fari paŭzon. Ri sukcesis konservi sufiĉe da mono por tio.

Mas ban dina, te karar na fale wakuf. Te le suces na hifazi kufi pesa cel to.


Ri pensas "Nun mi povas desegni kion mi volas, kiel mi volas!". "Mi ripozos per libera desegnado, kiel mi faris kiam mi estis tre juna."

Te fikir "Mi nun abil na rasama dento hu mi wole da, denmaner hu mi wole!". "Mi xa rahatu har na huru rasama, denmaner hu mi le fale denwatu hu mi is daymo juni."


Ri sidas apud blanka papero, kun peniko kaj inko. Ri vidas la paperon. Ri provas imagi ion. Ri vidas la paperon. Ri provas imagi ion ajn. La papero restas blanka. Ri faras liniojn. Sed nenio signifa aperas. Ri ne sukcesis desegni dum la tuta tago. Ri forgesis kiel desegni kun ĝuo kaj libereco. Desegni ne plu estas pasio, sed nur laboro.

Te side nere fe sefide paper, har pentuli brox ji inku. Te oko paper. Te xidu na image banto. Te oko paper. Te xidu na image he banto. Paper restacu sefide. Te fale plu linea. Mas nilto menapul precu. Te no suces na rasama dur total dina. Te le wanji denmaner hu na rasama har furaha ji huruya. Na rasama no haji is daymeylu, mas sol ergo.


Multaj jaros pasis. La simio nun estas maljuna. Ri laboras en la farmo, kiun ri heredis. Ri ne tuŝis penikon de longa tempo. Kadre de festo, la simio ricevis viziton de gefrato kaj de riaj infanoj.

Multi nyan pasa. Maymun nun is lawo. Te ergo fe nongyodom hu te le warisa da. Te le no pifu brox xorfe lungo watu. Kos jaxne, maymun bevisita sodar ji tesu bete.


Unu juna infano volas montri desegnaĵon de stranga besto al la geonkla simio.

Un juni bete wole na onexa rasama fe ajabu hewan tas tieli maymun.


Geonkla simio: "Kio estas tiu besto?"

Tieli maymun: "Kete is den hewan?"


Infano: "Ĝi estas bovo!"

Bete: "Te is mumu!"


Geonkla simio: "Ho kompreneble, nun mi vidas."

Tieli maymun: "O, mimbay, mi nun aham."


Infano: "Ĉu vi ŝatas mian desegnaĵon, onklo?"

Bete: "Kam yu suki misu rasama, tie?"


Geonkla simio: "Ĉu vi ŝatas vian desegnaĵon, infano?"

Tieli maymun: "Kam yu suki yusu rasama, bete?"


Infano: "Jes! Mi feliĉas pri ĝi."

Bete: "Si! Mi is kox tem to."


Geonkla simio: "Do via desegnaĵo estas perfekta. Ŝanĝu nenion."

Tieli maymun: "Fe folo, yusu rasama is perfeto. Am alogi nilto."


Infano: "Dankon! Kiam mi estos granda, mi estos artisto!"

Bete: "Xukra! Denwatu hu mi is dayo, mi xa is arteyen!"


Geonkla simio: "Vi jam estas!"

Tieli maymun: "Yu uje is!"

Advertisement